Thiết bị Apple sẽ tự động phát hiện máy in AirPrint trong cùng mạng.
Thiết bị Apple sẽ tự động phát hiện máy in AirPrint trong cùng mạng.

LEAVE A REPLY