Khi gặp hiện tượng kẹt giấy trên máy in: Hãy bình tĩnh!
Khi gặp hiện tượng kẹt giấy trên máy in: Hãy bình tĩnh!